Hoewel u hoopt dat het u nooit zal overkomen, kunt u onverwachts te maken krijgen met het faillissement van uw bedrijf. In sommige gevallen zal u als verantwoordelijke gezien worden voor dit faillissement, waardoor u in het ergste geval opgepakt wordt. Mocht na het onderzoek van justitie blijken dat u niet als aansprakelijke kan worden aangewezen, dan komt u in sommige gevallen in aanmerking voor een sepot. Een sepot is een vergoeding voor de tijd die u onterecht vastgezeten heeft. In deze periode heeft u mogelijk kosten gemaakt, die met dit sepot worden vergoed. Dit geldt ook wanneer uw bedrijf failliet is gegaan doordat u enige tijd in gevangenschap zat.

Een sepot bij de rechtbank aanvragen

Het is niet altijd even gemakkelijk om een sepot voor uw zaak aan te vragen. Het kan om deze reden raadzaam zijn om een advocaat te omarmen die u hierbij kan helpen. Steeds meer advocaten bieden hun diensten op “no cure, no pay”-basis aan, waardoor u alleen betaalt als u daadwerkelijk een sepot uitgekeerd krijgt vanuit de rechtbank. Door de ervaring die veel advocaten hebben met het aanvragen van een sepot, kunnen zij een inschatting maken van het sepot waar u mogelijk recht op heeft.

Aansprakelijkheidsverzekering voor uw bedrijf

Ondanks het feit dat u lang niet altijd als verantwoordelijke kan worden aangewezen bij een faillissement of een grote fout binnen uw organisatie, is het raadzaam om altijd een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Mocht u namelijk wel aansprakelijk worden gesteld, dan bent u met deze verzekering gedekt tegen onverwachte kosten. Wanneer u deze kosten zelf zou moeten betalen, dan is de kans op een faillissement erg groot. Denk aan de schadeclaims die particulieren of grote organisaties bij u neer kunnen leggen in zo’n geval.