Wilt u zich zakelijk goed verzekeren? Denk dan onder andere na over een goede gebouwenverzekering. De verzekering geldt voor het gebouw waar u zakelijk gebruik van maakt, zoals een kantoor of een winkelpand. Op het moment dat u dit pand in eigendom heeft dient u dit goed te verzekeren, bijvoorbeeld om bij de bank een financiering af te kunnen sluiten. U zorgt er daarmee voor dat u gedekt bent tegen kosten bij eventuele schade aan het pand, die gemakkelijk in de papieren kan lopen. U kunt bij verschillende verzekeraars een gebouwenverzekering, houd er rekening mee dat het dient te gaan om een zakelijke polis.

Bedrijfspand verzekeren

Wilt u uw bedrijfspand verzekeren, of geeft de kredietverlener aan dat u voor een goede dekking dient te zorgen? Een gebouwenverzekering is een dekking voor uw bedrijfspand, die u onder andere beschermt tegen de kosten die kunnen ontstaan als het gevolg van brand, storm of waterschade. Deze oorzaken kunnen flinke schade aan een pand toebrengen, die tot in de honderdduizenden euro’s op kan lopen. Het is dan prettig om terug te kunnen vallen op een gebouwenverzekering, vooral omdat de kosten voor uw bedrijf vaak lastig op te brengen zijn. Bovendien drukt dit het risico voor een kredietverstrekker, op het moment dat u een kantoor of een winkelpand wilt aanschaffen. De kredietverstrekker weet zich dankzij de gebouwenverzekering verzekerd van een vergoeding van de kosten, op het moment dat er inderdaad forse schade ontstaat.

Standaard dekking gebouwenverzekering

Standaard bestaat de dekking binnen een gebouwenverzekering uit een behoorlijk aantal elementen. De gebouwenverzekering biedt dekking voor een aantal verschillende mogelijke oorzaken van schade aan uw bedrijfspand. Het gaat bijvoorbeeld om schade als het gevolg van brand, storm en blikseminslag. Afhankelijk van de verzekeraar die u kiest is het daarnaast mogelijk dat er binnen de gebouwenverzekering al standaard dekking bestaat voor schade als het gevolg van regen, hagel en sneeuw die niet door de deuren of ramen van het gebouw naar binnen zijn gekomen. Binnen de dekking voor waterschade is het daarnaast interessant om goed te kijken naar de voorwaarden met betrekking tot gesprongen leidingen, die zich buiten het gebouw bevinden maar wel voor schade zorgen.
Zoekt u naar een meer uitgebreide standaarddekking? Dan kunt u met de gebouwenverzekering onder andere rekenen op dekking als het gevolg van inbraak of diefstal. Ook in die gevallen kan er schade aan het pand ontstaan, met name wanneer inbrekers grove materialen gebruiken om binnen te komen. Een voorbeeld daarvan kan een ramkraak zijn, waarbij u niet voldoende heeft aan een verzekering voor uw goederen of de inventaris. Het is wat dat betreft van belang om de risico’s voor uw onderneming goed in te schatten en daar de dekking van de gebouwenverzekering op af te stemmen.

Aanvullende dekkingen

Verder kunt u de gebouwenverzekering uitbreiden met enkele aanvullende dekkingen, die specifiek van toepassing kunnen zijn op het type gebouw waar u gebruik van maakt. Werkt u bijvoorbeeld in een kantoor waar de zon gemakkelijk naar binnen schijnt en waar u dus niet zonder waardevolle zonwering kunt? Dan is het verstandig om ook die mee te verzekeren, net als het glas op het moment dat u een grote etalage heeft op een plaats waar daar gemakkelijk een bal of iets anders doorheen kan gaan. Maakt u gebruik van belettering of lichtreclame en wilt u ook dat graag meeverzekeren? Dit is mogelijk door binnen de gebouwenverzekering een aanvullende dekking af te gaan, op basis van het type bedrijfspand en het risico dat u af wenst te dekken.

Gebouwenverzekering vergelijken

Wilt u graag een gebouwenverzekering afsluiten, maar vindt u het lastig om een keuze te maken uit de verschillende aanbiedingen? Het is verstandig om altijd eerst uit te gaan van de specifieke risico’s die u loopt, om daar vervolgens de juiste dekking bij te zoeken. Welke standaarddekking heeft u nodig en wat zijn de aanvullende risico’s die u graag af wilt dekken? Selecteer de verzekeraars die qua dekking een goed pakket te bieden hebben, dat aansluit bij uw situatie. Vervolgens kunt u de gebouwenverzekeringen vergelijken op basis van de premie die de verzekeraars vragen, zodat u voorkomt dat u een voordelige verzekering afsluit waarvan de dekking achteraf onvoldoende blijkt.