Wilt u een samen met uw partner een hypotheek afsluiten, bijvoorbeeld omdat u de kosten alleen niet zou kunnen opbrengen? Dan is de kans groot dat de bank u vraagt een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. U kunt daarnaast een overlijdensrisicoverzekering afsluiten om andere financiële risico’s af te dekken, voor het geval dat u er zelf niet meer bent. U dekt de betaling van lasten, die u zelf niet meer kunt betalen op het moment dat u komt te overlijden.

Een overlijdensrisicoverzekering is wettelijk niet verplicht, al stellen veel hypotheekverstrekkers dit als een voorwaarden om u van dienst te kunnen zijn. Houd er echter rekening mee dat u de overlijdensrisicoverzekering niet bij de hypotheekverstrekker hoeft af te sluiten, u kunt dit ook bij een andere verzekeraar doen.

Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

Met een overlijdensrisicoverzekering zorgt u ervoor dat u financiële risico’s af kunt dekken. Wilt u bijvoorbeeld samen een hypotheek afsluiten en kunt u beide 50% van de maandlasten betalen? Dan kunt u een overlijdensrisicoverzekering voor 50% van de hypotheekschuld op elkaar afsluiten. Indien uw partner komt te overlijden ontvangt u dankzij de kruiselingse verzekering 50% van de hypotheekschuld, als financiële uitkering. U kunt dat geld gebruiken om de helft van de schuld aan de hypotheekverstrekker af te lossen, zodat u de rest van de maandlasten op kunt blijven brengen. Uiteraard kunt u zelf bepalen in welke verhoudingen u een overlijdensrisicoverzekering op elkaar af wilt sluiten, tot een maximum van 100%.

Soorten overlijdensrisicoverzekeringen

Wilt u een overlijdensrisicoverzekering afsluiten? Dan heeft u de keuze uit 3 verschillende varianten, die van invloed zijn op zowel de hoogte van de premie als de uitkering die er na overlijden plaats zal vinden. U kunt gebruik maken van een overlijdensrisicoverzekering met een:

    • Lineair dalend kapitaal
    • Gelijkblijvend kapitaal
    • Annuïtair dalend kapitaalHet is verstandig om het type overlijdensrisicoverzekering af te stemmen op de hypotheek of andere schuld die u aangaat. Sluit u een lineaire hypotheek af? Dan kunt u gebruik maken van een overlijdensrisicoverzekering met een lineair dalend kapitaal, zodat de eventuele uitkering in lijn blijft met de hoogte van de hypotheek, na de aflossingen die u al heeft gedaan. U betaalt een scherpe premie voor de overlijdensrisicoverzekering, op basis van het risico dat u af dient te dekken. Een overlijdensrisicoverzekering met gelijkblijvend kapitaal is vooral interessant in combinatie met een aflossingsvrije hypotheek, indien u een annuïtaire hypotheek afsluit is de overlijdensrisicoverzekering met een annuïtair dalend kapitaal het meest verstandig.
    • In het eerste geval is er sprake van een overlijdensrisicoverzekering die met de tijd steeds iets minder uit zal keren, net als wanneer u een dekking met een annuïtair dalend kapitaal kiest. Het voordeel is een lagere premie, al dient u rekening te houden met een lagere uitkering na overlijden. Indien u kiest voor een overlijdensrisicoverzekering met een gelijkblijvend kapitaal kunt u gedurende de looptijd rekenen op een hoge uitkering, maar betaalt u ook een relatief hoge premie.

Premie voor de overlijdensrisicoverzekering

De premie voor een overlijdensrisicoverzekering is afhankelijk van een aantal verschillende factoren. Het is hiervoor bijvoorbeeld van belang of u een roker bent, aangezien dat het risico op vroegtijdig overlijden groter maakt. Daarnaast is bijvoorbeeld de looptijd van de verzekering van invloed, net als de hoogte van het verzekerde bedrag. Des te hoger het bedrag dat u wenst te verzekeren, des te hoger ook de premie die u betaalt. In meer algemene zin is uw medische situatie van invloed op de hoogte van de premie die u betaalt. Des te beter uw gezondheid, des te lager de premie voor de overlijdensrisicoverzekering op uw leven uit zal vallen. De verzekeraar schat het risico op vroegtijdig overlijden in, om daar de premie op te baseren.

Medische selectie door verzekeraars

In veel van de gevallen zal een verzekeraar vragen om een gezondheidsverklaring, op het moment dat u een overlijdensrisicoverzekering af wenst te sluiten. U dient hierop aan te geven of u in goede gezondheid bent, of wat u eventueel mankeert. Het is daarnaast mogelijk dat de verzekeraar vraagt om ene verklaring van een arts. Een verzekeraar is niet verplicht om u te accepteren voor een overlijdensrisicoverzekering. Indien de verzekeraar van mening is dat u een verhoogd risico op vroegtijdig overlijden loopt bestaat de kans dat u een hogere premie voor uw overlijdensrisicoverzekering dient te betalen.