De werkveiligheid is in Nederland erg belangrijk. Waar in andere landen zeer veel klachten over de werkomstandigheden worden waargenomen valt het probleem in Nederland mee. Het grootste aantal ongevallen ontstaat door onvoorzichtigheid en/of een gebrek aan bewustzijn van de medewerker(s) zelf. Belangrijk is dat er een situatie ontstaat waarin iedereen er aan meewerkt een veilige werkomgeving te creëren. Er zijn een aantal punten waarnaar binnen het bedrijf beter gekeken kan worden. Deze zullen we in dit artikel toelichten.

Inventarisatie van de risico’s

Het is voor een bedrijf belangrijk alle risico’s te inventariseren. Wanneer je niet weet welke risico’s de medewerkers binnen het bedrijf lopen kan er ook geen actie ondernomen worden. Bespreek daarom met de medewerkers welke punten verbetering behoeven.

Voorkomen

Wanneer bekend is op welke plekken risico’s voor de werkveiligheid ontstaan kan er gewerkt worden aan verbetering. Het optimaliseren van de veiligheid neemt tijd in beslag maar blijft wel voor altijd van belang.

Goed voorbeeld

Het is belangrijk te beseffen dat de norm van de leidinggevende ook de norm van de werknemers vormt. Zoals eerder gemeld bereik je veiligheid met zijn allen. Een goed voorbeeld doet volgen dus de leidinggevende kan niet nalatig zijn in het opvolgen van de veiligheidsnormen!

Belonen van goed gedrag

Wanneer er gewenst veiligheidsgedrag wordt vertoont mag dit best beloond worden. Hierdoor alleen al kan een grote daling van het aantal ongevallen en incidenten ontstaan. Vergeet dus niet de veiligheid altijd te benaderen vanuit een positieve invalshoek.

Juiste materiaal

De aller belangrijkste factor voor veiligheid is het materiaal waarmee gewerkt wordt. Het is van belang dat men van de juiste producten wordt voorzien op de juiste klus. Verkeerd (gebruik) van gereedschap vergroot niet alleen de kans op ongelukken maar vergt ook meer aandacht. Het is belangrijk de juiste bescherming te dragen op plekken waar wordt geklust.